Gdynia 2008-07-01 10:59
Rozpoznanie XXI wieku
Eksperci z dziedziny rozpoznania spotkali się w Gdyni na konferencji naukowej „Rozpoznanie w XXI wieku". Szanse – Wyzwania – Zagrożenia”. Na organizowane przez grupę Okrętów Rozpoznawczych spotkanie oprócz reprezentantów wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni i instytucji cywilnych. To pierwsze w skali Wojska Polskiego wydarzenie tego typu było jednocześnie najważniejszym forum wymiany doświadczeń z obszaru rozpoznania w Polsce.
Na odbywającą się na początku czerwca konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Sił Specjalnych, Marynarki Wojennej oraz Politechniki Gdańskiej. Patronat nad organizowanym przez gOR spotkaniem objął Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP.
Spotkaliśmy się po to by wymienić i porównać poglądy w tematyce szeroko pojętego rozpoznania oraz by zacieśnić kontakty w środowisku zajmującym się tą bardzo ważną na współczesnym teatrze działań wojskowych dziedziną” – powiedział dowódca grupy Okrętów Rozpoznawczych.

Konferencja podzielona była na dwa panele dyskusyjne. W trakcie pierwszego zgromadzeni eksperci dyskutowali m. in. o znaczeniu rozpoznania, o współczesnym obliczu rozpoznania radioelektronicznego na morzu, o rozpoznaniu źródeł jawnych i o rekonesansie na szczeblu taktycznym i operacyjnym w międzynarodowych operacjach stabilizacyjnych. Drugi panel poświęcony był dyskusji na temat zastosowania sztucznej inteligencji do oceny potencjału bojowego sił, metodach wykrywania sygnałów szerokopasmowych z bezpośrednim rozpraszaniem widma DS. CDMA, systemu monitorowania aktywności źródeł emisji radiolokacyjnych oraz możliwościach współpracy w zakresie budowania zobrazowania sytuacji na morzu w regionie Bałtyku.

 

Wersja do druku             


stopka1