Gdynia 2015-01-08 11:38
Inauguracja roku szkoleniowego

W środę, 7 stycznia, 3. Flotylla Okrętów rozpoczęła nowy rok szkoleniowy. Po raz pierwszy w historii inauguracja nie odbyła się na terenie portu wojennego w Gdyni. Na miejsce zbiórki wybrano nowosformowaną jednostkę Marynarki Wojennej – Morską Jednostkę Rakietową w Siemirowicach. Uroczystość odbyła się w obecności Dowódcy 3. Flotylli Okrętów – kontradmirała Mirosława Mordela. W Siemirowicach wystawione zostały pododdziały ze wszystkich jednostek wojskowych 3. FO: z Gdyni, Rozewia, Siemirowic oraz Ustki. Asystę honorową wystawiła kompania i orkiestra reprezentacyjnej MW.

W swoim przemówieniu, Dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Mordel, podsumował miniony rok szkoleniowy, podkreślając, że wszystkie postawione przed Flotyllą zadania zostały wykonane, a założone cele osiągnięte. Stwierdził także, iż w aspekcie zmian, jakie mają obecnie miejsce w 3. FO, nie ma lepszego miejsca do inauguracji roku szkoleniowego, niż Siemirowice. Na ręce nowego, i zarazem pierwszego dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej, kmdr dypl. Romana Bubla, złożył szczere gratulacje, a także przekazał życzenia wytrwałości i żołnierskiego powodzenia na tak zacnym i bardzo odpowiedzialnym stanowisku.

Po uroczystej zbiórce, w sali konferencyjnej, kmdr dypl. Bubel wygłosił wykład inauguracyjny dotyczący zadań, przeznaczenia i wyposażenia MJR, a także planów rozwoju zasadniczego uzbrojenia jednostki. Następnie, Zastępca Dowódcy 3. FO, kmdr Grudziński, przeprowadził zajęcia na temat możliwości wykorzystania zasadniczego uzbrojenia Morskiej Jednostki Rakietowej, w aspekcie współdziałania z jednostkami pływającymi oraz lotnictwem.

Podczas zbiórki, Dowódca 3. FO, wręczył żołnierzom wyróżnienia, w tym dla podoficera i szeregowego roku 2014: chor. Grzegorz GRELA oraz st. szer. Adam KUCZKOWSKI.

Chor. Grzegorz GRELA rozpoczął służbę wojskową w 1999 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki Zegrze jako elew Podoficerskiej Szkoły Służby Zasadniczej Wojsk Łączności oraz w latach 1999-2001 kontynuował ją jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu na kierunku Bezpieczeństwo Systemów Łączności i Informatyki. Po ukończeniu Szkoły Chorążych służył w Węźle Łączności Marynarki Wojennej, a od roku 2003 służy na okręcie ORP „Gen. K. Pułaski”, jako podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnią praktykę specjalistyczną. Uczestniczył jako doradca w budowie i modernizacji wojskowych systemów dowodzenia i łączności oraz brał udział w uruchamianiu kancelarii kryptograficznych i stacji łączności kryptograficznej na okrętach Marynarki Wojennej. Jego wiedza specjalistyczna wykorzystywana jest na różnych typach okrętów Marynarki Wojennej. Był konsultantem podczas wdrażania i modernizacji systemów dowodzenia i łączności na okrętach projektu 660 oraz testów systemów dowodzenia i łączności Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, a obecnie jest konsultantem do spraw łączności i systemów dowodzenia na korwecie projektu Ślązak. W roku 2008 pełnił służbę poza granicami kraju w PKW „Pułaski”. Trzykrotnie uczestniczył w szkoleniu w ośrodku Flag Officer Sea Center (FOST) w Wielkiej Brytanii. Szkolony na wielu kursach specjalistycznych w ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą: MCCIS Operational User Course i MCCIS Site Administrator Course w NATO Communications and Information System School w Latinie, Włochy, kurs oficerów COMSEC/INFOSEC, kurs obsługi urządzeń kryptograficznych IFF, kurs systemu Free BSD/linux. Brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych: 2003 PASSEX, PST, 2004 JMC042/JOINT WARRIOR, BOST, 2005 LOYAL MARINER, DANEX, 2006 NEPTUN WARRIOR, 2008 JMC042/JOINT WARRIOR, BOST, 2011 BRILLIANT MARINER, 2013 zaokrętowany na okręcie Marynarki Wojennej Holandii HNLMS „De Router” jako członek sztabu połączonych sił morskich w ćwiczeniu STEADFAST JAZZ.

Odznaczony:

  • Srebrny medal – Za Zasługi Dla Obronności Kraju
  • Brązowy medal – Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
  • Gwiazda Morza Śródziemnego
  • Natowski medal z 5 Artykułu NATO

Chor. Grzegorz GRELA należy do grona podoficerów pasjonujących się służbą i wykonywaną pracą na zajmowanym stanowisku. Walorami wspomnianymi powyżej oraz inwencją własną przyczynia się w znaczący sposób do podwyższania jakości służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.

St. szer. Adam KUCZKOWSKI rozpoczął służbę wojskową w 2005 roku w CSMW Ustka. W latach 2005-2006 służył w JW 2254 Hel. Od 2007 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w JW 4118 na stanowisku operatora sekcji rozpoznania radiolokacyjnego w Pionie Rozpoznania w składzie załogi ORP „Hydrograf". Wykazuje się dużymi umiejętnościami analitycznymi i wiedzą specjalistyczną z zakresu rozpoznania radiolokacyjnego w trakcie działań bojowo - rozpoznawczych. Ukończył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych, posiada III klasę kwalifikacyjną specjalisty wojskowego. W czasie wolnym jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie, gdzie służy od 17 lat. Za swoje osiągnięcia został wyróżniony odznaką „Wzorowy Strażak”. Od 9 lat jest Honorowym Dawcą Krwi.

Wersja do druku             


stopka1