Gdynia 2014-12-18 13:58
Saperzy znowu górą

W tegorocznym turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, ponownie zwyciężyła reprezentacja 43. Batalionu Saperów z Rozewia. Królem strzelców został bsmt Michał Dybała, a najlepszym bramkarzem st. mar. Jakub Świerczyński (obaj z drużyny zwycięzców), natomiast miano najlepszego zawodnika turnieju otrzymał st. mat Przemysław Kostuch z Komendy Portu Wojennego Gdynia.

W zawodach wystartowało 7 drużyn. Rozgrywany w Porcie Wojennym w Gdyni turniej halowej piłki nożnej rozpoczął się we wtorek, 16 grudnia i trwał trzy dni. Rywalizacja odbywała się w jednej grupie systemem „każdy z każdym”. O końcowym sukcesie saperów zadecydowała największa liczba zdobytych punktów.

W składzie zwycięskiej drużyny grali: st. chor. Henryk Bartniczak, chor. Zbigniew Sękowski, bsmt Michał Dybała, st. mat Tomasz Grapp, mat Adam Kowalik, st. mar. Jakub Świerczyński, st. mar. Łukasz Mielkowski, mar. Igor Pecz oraz mar. Rafał Kroll.

Ostateczna klasyfikacja turnieju:

  1. 43. Batalion Saperów.
  2. Komenda Portu Wojennego Gdynia.
  3. Dywizjon Okrętów Wsparcia.
  4. Grupa Okrętów Rozpoznawczych.
  5. Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego.
  6. Dywizjon Okrętów Bojowych.
  7. Dywizjon Okrętów Podwodnych.

Na zakończenie zawodów puchary i medale piłkarzom wręczyli: zastępca szefa sztabu ds. wsparcia dOB kmdr por. Artur Ciura oraz szef sekcji WFiS 3. FO kmdr ppor. Wiesław Strzelczyk.

Nad zasadami „fair play” oraz prawidłowością rywalizacji czuwał kierownik zawodów chor. mar. Wojciech Szczybelski oraz zespół sędziowski w składzie: ppor. Tomasz Olender oraz st. chor. Arkadiusz Piotrowski .

Wersja do druku             


stopka1