Gdynia 2014-12-10 14:44
Skażony okręt

Realizujący zadania na wodach Bałtyku okręt rakietowy ORP "Piorun" zostaje skażony. Jego załoga nie jest w stanie własnymi siłami zlikwidować skutków skażenia. Potrzebne wsparcie chemików. Skażony okręt kieruje się do macierzystego portu. To scenariusz ćwiczenia.

Dzisiaj, 10. grudnia br., w porcie wojennym w Gdyni chemicy 43. Batalionu Saperów z Rozewia rozpoznali skażenie, a następnie wraz z załogą przeprowadzili jego neutralizację i całkowitą likwidację.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że okręt rakietowy ORP „Piorun” podczas realizacji zadań na wodach Bałtyku Południowego, polegających m.in. na artyleryjskim strzelaniu, zostaje skażony. Jego załoga nie jest w stanie własnymi siłami zlikwidować jego skutki. Okręt kieruje się do macierzystego portu w Gdyni. Do akcji wkraczają chemicy z kompanii 43. Batalionu Saperów z Rozewia pod dowództwem kpt. mar. Przemysława Borkowskiego, którzy po przybyciu do portu rozwinęli Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń (OPLS). Chemicy po rozpoznaniu skażenia, wraz z załogą dokonali jego neutralizacji, a następnie całkowitej likwidacji jego skutków. Po odkażeniu okrętu, procesowi likwidacji skutków skażenia poddana została cała załoga okrętu.

Kompania chemiczna jest pododdziałem przeznaczonym do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonywanie zadań zespołów okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia (BMR) oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi i chemicznymi, a także likwidacji skutków użycia BMR i klęsk żywiołowych. Kompania chemiczna jest pododdziałem wchodzącym w skład 43. Batalionu Saperów w Rozewiu.

Wersja do druku             


stopka1