Gdynia 2014-09-03 13:01
Podwójna zmiana dowodzenia na okrętach rakietowych

W poniedziałek, 1 września, w Porcie Wojennym w Gdyni miało miejsce przekazanie dowodzenia na dwóch okrętach rakietowych. Dowódcą ORP „Orkan” został kmdr ppor. Mariusz Oller, a dowódcą ORP „Grom” kpt. mar. Andrzej Turkowski.

Pierwszy obowiązki objął dowódca ORP „Grom” kpt. mar. Andrzej Turkowski, który przejął je od kmdr ppor. Mariusza Ollera, który dowodził okrętem od kwietnia 2014 roku. Następnie kmdr ppor. Mariusz Oller objął obowiązki dowódcy okrętu ORP „Orkan” i jednocześnie dowódcy grupy okrętów rakietowych. W uroczystości przekazania obowiązków uczestniczył dowódca Dywizjonu Okrętów Bojowych kmdr Tomasz Czapczyński, przedstawiciele sztabu i załogi wszystkich trzech okrętów grupy okrętów rakietowych Dywizjonu.

Kmdr ppor. Mariusz Oller urodził się 01 stycznia 1978 roku w Chojnicach. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, którą ukończył w 2001 roku. W tym samym roku rozpoczął uzupełniające studia magisterskie. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy działu łączności i obserwacji technicznej na ORP „Rolnik” w 32. dywizjonie Okrętów Rakietowych objął w 2003 roku, gdzie przechodził kolejne szczeble kariery okrętowej począwszy od dowódcy działu rakietowo – artyleryjskiego w 2004 roku, poprzez stanowisko zastępcy dowódcy okrętu w 2006 roku, do dowódcy okrętu w 2007 roku. Na przełomie 2012 i 2013 roku odbył półroczny kurs International Principale Warfare Officer w Fareham w Wielkiej Brytanii. W grudniu 2013 roku jego okręt ORP „Rolnik” wycofano ze służby, a 1 kwietnia 2014 roku objął dowodzenie na okręcie rakietowym ORP „Grom”, którym dowodził do końca sierpnia 2014 roku.
Kmdr ppor. Mariusz Oller jest żonaty, ma córkę i mieszka w Gdyni. Interesuje się sportem i techniką. Wolne chwile spędza na wycieczkach krajoznawczych.

Kpt. mar. Andrzej Turkowski urodził 07 maja 1980 roku w Człuchowie. Swoją służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1999 roku objął pierwsze stanowisko na okrętach. Został dowódcą działu łączności i obserwacji technicznej na okręcie rakietowym ORP Górnik. W 2004 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego. Po dwóch latach służby na ORP Grom został przeniesiony na tożsame stanowisko na okręt rakietowy ORP Świnoujście. W sierpniu 2006 roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy bojowego centrum informacyjnego na ORP Orkan. W 2008 roku powrócił na ORP Grom i objął stanowisko zastępcy dowódcy okrętu. Następnie w 2013 roku został przeniesiony na tożsame stanowisko zastępcy okrętu ORP Orkan.
Kapitan mar. Andrzej Turkowski jest żonaty, ma dwóch synów Igora i Szymona. Interesuje się współczesną techniką wojskową i sportem.

Wersja do druku             


stopka1