Gdynia 2008-07-01 10:59
Rozpoznanie XXI wieku
Eksperci z dziedziny rozpoznania spotkali się w Gdyni na konferencji naukowej „Rozpoznanie w XXI wieku". Szanse – Wyzwania – Zagrożenia”. Na organizowane przez grupę Okrętów Rozpoznawczych spotkanie oprócz reprezentantów wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni i instytucji cywilnych. To pierwsze w skali Wojska Polskiego wydarzenie tego typu było jednocześnie najważniejszym forum wymiany doświadczeń z obszaru rozpoznania w Polsce.

 

ARCHIWUM

stopka1