ZESPÓŁ SPORTOWY 3 FLOTYLLI OKRĘTÓW

SEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
3 FLOTYLLI OKRĘTÓW

Sekcja Wychowania Fizycznego i Sportu 3 Flotylli Okrętów ma za zadanie wyszkolenie i utrzymanie kadry oraz marynarzy w pełnej sprawności fizycznej. Osiągających najlepsze wyniki w szkoleniu przygotowuje do zawodów sportowych. Oprócz swoich podstawowych zadań zespół sportowy zajmuje się także organizacją zawodów sportowych w których biorą udział marynarze i żołnierze z jednostek wojskowych spoza 3 Flotylli Okrętów, a także spoza Marynarki Wojennej. Spośród medalistów wyłonionych w czasie zawodów sportowych organizowanych na szczeblu Flotylli są wystawiani reprezentanci do zawodów na szczeblach Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego. Wielu reprezentantów wywodzących się z jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów zdobywało i zdobywa laury na centralnych wojskowych zawodach sportowych i mistrzostwach Wojska Polskiego. W 2012 roku już po raz 22-ty z rzędu, reprezentacja 3 Flotylli Okrętów zdobyła pierwsze miejsce w Sporcie Powszechnym w Marynarce Wojennej.

stopka1