KLUBY GARNIZONOWE I ŻOŁNIERSKIE

Kluby 3 Flotylli Okrętów


W 3 Flotylli Okrętów funkcjonują obecnie 3 kluby wojskowe. Działalność klubów ukierunkowana jest głównie na rozwój kulturalny kadry, pracowników wojska oraz ich rodzin, a także integrowanie środowiska wojskowego i lokalnej społeczności. Stałymi elementami corocznego kalendarza przedsięwzięć kulturalnych klubów 3 Flotylli Okrętów jest między innymi organizacja konkursów edukacyjnych i artystycznych, wystaw prac malarskich i fotografii, spotkań naukowych, biesiad literackich, koncertów muzycznych, a także happeningów artystycznych i plenerów malarskich.

Kluby posiadają ogólnodostępne biblioteki oświatowe, otwierane są także kawiarenki internetowe. W ramach rozwoju i działalności amatorskiego ruchu artystycznego kluby prowadzą sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Imprezy kulturalne odbywające się w Klubach, mają charakter otwarty, uczestniczy w nich zarówno kadra, pracownicy wojska, ich rodziny, jak i miłośnicy kultury z lokalnych społeczności. W festiwalach i konkursach organizowanych przez Kluby biorą udział artyści-amatorzy ze środowiska wojskowego, młodzież szkolna, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.

Na tych stronach prezentujemy działalność klubów MW, jak do nich trafić, jak się skontaktować, a także w jakich kierunkach można się w nich rozwijać.


Klub MW „Riwiera”

Klub 3 Flotylli Okrętów

Klub 43 Batalionu Saperów

stopka1