KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

www.kpwgdynia.mw.mil.pl

Komenda Portu Wojennego Gdynia jest największym oddziałem gospodarczym Marynarki Wojennej. Jako jednostka wojskowa o profilu logistycznym zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.

Komendzie Portu Wojennego podlegają poniższe pododdziały:

Do podstawowych zadań Komendy Portu Wojennego należy:

  • zaopatrywanie okrętów zarówno na morzu, jak i na lądzie we wszelkiego rodzaju amunicję, rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie chemiczne, materiały pędne i smary, a także w żywność, mundury, wodę słodką i wszelkie inne rzeczy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania okrętu,
  • zabezpieczanie podstawowych napraw sprzętu okrętowego, odbywających się na bazie warsztatu remontowego techniki morskiej, wchodzącego w skład komendy,
  • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji oddziału gospodarczego jednostek i instytucji wojskowych będących na jej zaopatrzeniu,
  • realizacja zadań związanych z ochroną i obroną Portu Wojennego oraz wszelkich magazynów i składów znajdujących się na terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz jednostek podległych 3 Flotylli Okrętów,
  • likwidacja pożarów na lądzie i morzu siłami garnizonowej straży pożarnej KPW Gdynia oraz wszelkiego rodzaju prac porządkowych, jak usuwanie wiatrołomów, ewentualne wypompowywanie wody z zalanych budynków lub części portu oraz zabezpieczanie załadunku amunicji, torped lub rakiet na okręty wychodzące w morze,
  • świadczenie usług medycznych żołnierzom i pracownikom wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz innych jednostek wojskowych podległych Dowódcy 3 Flotylli Okrętów na bazie ambulatorium z izbą chorych KPW Gdynia.
  • zabezpieczanie i realizacja przewozów dla potrzeb jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów siłami zespołu wsparcia oraz zespołu technicznego KPW Gdynia.

stopka1