43 BATALION SAPERÓW

43 BATALION SAPERÓW

43 batalion saperów stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3 Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43 batalionu saperów jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3 FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.

Dodatkowo w składzie batalionu funkcjonuje pododdział chemiczny przeznaczony do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonanie zadań zespołów okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia (BMR) oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi i chemicznymi, spowodowanymi zdarzeniami typu ROTA (Release Other Than Attack), a także likwidacji skutków użycia BMR i klęsk żywiołowych.

Za działalność jednostki w 2010 roku 43 batalion saperów został uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej tytułem "Przodujący Oddział Wojska Polskiego".

stopka1