Rada kobiet

RADA KOBIET

Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP została powołana do życia decyzją Nr 22 podsekretarza stanu z dnia 25 listopada 1999 r. Obecnie skupia przedstawicielki wszystkich rodzajów SZ RP oraz Wojskowej Służby Zdrowia, szkół wojskowych i innych komponentów. Aktualnie Rada ds. Kobiet działa na podstawie Decyzji Nr 157 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r.
Wybierana na 3-letnią kadencję Rada do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych RP jest organem pozwalającym gromadzić wiedzę w zakresie problematyki wojskowej służby kobiet w różnych jej aspektach z poziomu wszystkich struktur Sił Zbrojnych, w których służbę wojskową pełnią kobiety, i tym samym umożliwia doskonalenie procesu integracji kobiet w Siłach Zbrojnych RP.

/źródło: Informacja Prezesa Rady Ministrów nt. polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci/

stopka1