Zespół Zabezpieczenia

JEDNOSTKI PODLEGŁE KPW GDYNIA

Zespół Zabezpieczenia w swojej obecnej strukturze istnieje od 1 stycznia 2012 roku, uprzednio widniejąc pod nazwą skład KPW. Zespołem dowodzi kmdr ppor. Waldemar Żyłów. Zespół zabezpieczenia realizuje zadania związane z wszelkiego rodzaju zapatrzeniem jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym KPW Gdynia, a w szczególności zaopatruje okręty Marynarki Wojennej stacjonujące w porcie wojennym Gdynia w:

  • sorty mundurowe,
  • wodę i żywność,
  • materiały pędne i smary,
  • sprzęt techniki okrętowej i ratownictwa morskiego,
  • sprzęt uzbrojenia i elektrycznych źródeł zasilania,
  • amunicję,
  • broń podwodną,
  • części samochodowe i okrętowe.

stopka1