Zespół Techniczny

JEDNOSTKI PODLEGŁE KPW GDYNIA

Zespół Techniczny stacjonuje w Gdyni Demptowie. Zespołem dowodzi kmdr por. Zbigniew Szwec Zajmuje się przygotowaniem, transportem i załadunkiem uzbrojenia rakietowego na okręty w portach wojennych i punktach bazowania, utrzymaniem sprawności i gotowości bojowej rakiet, a także wykonywaniem ich remontów i przeglądów.

Do dnia 31.12.2011 roku zadania związane z obsługą uzbrojenia rakietowego realizowała Baza Techniczna MW. W związku z dynamicznymi zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych RP Baza Techniczna MW została rozformowana, a w jej miejsce z dniem 01.01.2012 roku sformowano Zespół Techniczny – pododdział podległy dowódcy Komendy Portu Wojennego Gdynia, który przejął zadania rozformowanej BT MW.

stopka1