Wojskowa Straż Pożarna

JEDNOSTKI PODLEGŁE KPW GDYNIA

Wojskowa Straż Pożarna realizuje zadania związane m. in. z gaszeniem pożarów oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym okrętów i obiektów Portu Wojennego Gdynia. Wykonuje zadania typowe dla straży pożarnej oraz takie, które są charakterystyczne jedynie dla jednostek wojskowych straży pożarnych. Tak, więc oprócz gaszenia pożarów, czy likwidowania zagrożeń pożarowych na terenie Portu Wojennego Gdynia, ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w Gdyni, biorąc aktywny udział w likwidowaniu zagrożeń pożarowych, czy skutków klęsk żywiołowych na terenie Gdyni. Wiele wysiłku kosztuje żołnierzy – strażaków np. usuwanie wiatrołomów, czy skutków sztormów. Ponadto żołnierze ci każdorazowo biorą udział w załadunku, rozładunku, czy przeładunku torped i innego rodzaju amunicji na okrętach 3 Flotylli Okrętów. Żołnierze – strażacy wykonują bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę, która wymaga dużej sprawności, wysokiej odpowiedzialności oraz specjalistycznych kwalifikacji. Jednostką dowodzi chor. mar. Kamil Jeliński.

stopka1