typ KOBBEN

Okręty podwodne typu Kobben

ORP Sokół
Podniesienie bandery: 4 czerwca 2002r.
Dowódca okrętu: kmdr ppor. Tomasz Sołkiewicz

ORP Sęp
Podniesienie bandery: 16 sierpnia 2002r.
Dowódca okrętu: kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz

ORP Bielik
Podniesienie bandery: 8 września 2003r.
Dowódca okrętu: kmdr por. Robert Rachwał

ORP Kondor
Podniesienie bandery: 20 października 2004r.
Dowódca okrętu: kmdr ppor. Krzysztof Snarski

Dane taktyczno-techniczne:

  • długość: 47,2 metra (ORP Bielik – 48,74 metra);
  • szerokość: 4,9 metra;
  • wyporność nawodna: 520 ton (ORP Bielik – 546 ton);
  • wyporność podwodna: 572 tony (ORP Bielik – 598 ton);
  • prędkość nawodna: 12 węzłów;
  • prędkość podwodna: 18 węzłów;
  • zanurzenie maksymalne: 200 metrów;
  • napęd: 2 silniki wysokoprężne oraz silnik elektryczny napędzające 1 śrubę.

Uzbrojenie:

  • 8 dziobowych wyrzutni torpedowych 533 mm

Charakterystyka: Okręty podwodne typu Kobben są przystosowane do działania we wszystkich rejonach świata. Do ich podstawowych zadań należy przede wszystkim zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych oraz transportów przeciwnika, prowadzenie rozpoznania oraz transport i desant grup rozpoznawczo-dywersyjnych. Prowadzą także osłonę przejścia bojowych zespołów okrętowych oraz szlaków komunikacyjnych.

stopka1