Życiorys
Szef Sztabu 3. Flotylli Okrętów
kmdr Grzegorz TARKOWSKI

Komandor Grzegorz Tarkowski urodził się 26 stycznia 1958 r. w Wąbrzeźnie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1984 roku. Po zakończeniu studiów został skierowany do służby w 13. Dywizjonie Trałowców w Helu na stanowisko dowódcy działu broni podwodnej ORP „Rybitwa”. Następnie w 1987 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy ORP „Albatros”. W 1988 roku został skierowany do służby w 45. Dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających gdzie pełnił obowiązki dowódcy załogi Z-9, a w 1990 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu dywizjonu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 6 czerwca 1997 roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera wydziału operacyjnego Dowództwa 3. Flotylli Okrętów. W 1999 roku objął obowiązki szefa wydziału organizacyjno-ewidencyjnego. Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej z dniem 1 stycznia 2003 roku został skierowany do 32. Dywizjonu Okrętów Rakietowych na stanowisko zastępcy dowódcy. W 2004 roku powrócił do Dowództwa 3. Flotylli Okrętów na stanowisko szefa wydziału personalno-wychowawczego. Następnie po zmianach organizacyjnych w 2007 roku objął obowiązki szefa wydziału personalnego.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 marca 2013 roku został mianowany na stopień komandora i wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 3 Flotylli Okrętów.

Kmdr Grzegorz Tarkowski jest żonaty i ma dwóch synów, Michała i Łukasza. Interesuje się historią okresu międzywojennego oraz łowiectwem i wędkarstwem.

Powrót

stopka1