Untitled Document
Sekcja Działań Specjalnych (SDS)
(wyłączona ze struktur Marynarki Wojennej w 2007 r.)


W 1974 roku powołany został zespół badawczy ds. płetwonurków. Inicjatorem i koordynatorem prac był kmdr Zygmunt Zawadzki. 13 listopada 1975 roku na podstawie rozkazu szefa Sztabu Wojska Polskiego został utworzony Wydział Płetwonurków, podporządkowany dowódcy 3 Flotylli Okrętów. Na pierwszego szefa został wyznaczony kmdr Józef Rembisz. We wrześniu 1987 roku zmieniono nazwę na Wydział Działań Specjalnych (WDS). Z dniem 12 listopada 1990 roku Wydział Działań Specjalnych 3 Flotylli Okrętów został rozformowany, a powstałe na jego bazie Grupy Specjalne Płetwonurków weszły w skład grupy Okrętów Rozpoznawczych i funkcjonowały w jej składzie pod nazwą Sekcja Działań Specjalnych do 2007 roku.

Od 1994 roku żołnierze SDS brali udział we wspólnych ćwiczeniach morskich z jednostkami specjalnymi państw NATO, a w 2000 roku wydzielili część sił do kontyngentu Pokojowych Morskich Sił Międzynarodowych w rejonie Zatoki Perskiej. W 2007 roku sekcja została wyłączona ze składu grupy Okrętów Rozpoznawczych oraz Marynarki Wojennej i pod nazwą Morski Oddział Działań Specjalnych podporządkowana pod Dowództwo Wojsk Specjalnych. Odznaką pamiątkową SDS była para koników morskich wplecionych w symboliczną kotwicę na tle rozpostartego spadochronu i płetw.

Kolejni dowódcy:

  • kmdr Józef REMBISZ 1975-1982
  • kmdr Zbigniew KLUZOWSKI 1982-1989
  • kmdr por. Andrzej SZYMAŃSKI 1989-1998
  • kmdr ppor. Jan PAWŁOWSKI 1999-2002
  • kmdr ppor. Tomasz ŻUK 2002-2004
  • kpt. mar. Krzysztof NIEDŹWIECKI 2004-2006
  • kmdr ppor. Artur DAJNOWIEC 2006-2007
stopka1