Rada kobiet

DELEGATKI

Wybory delegatek z Marynarki Wojennej odbyły się w dniu 15.12.2011 r. w Klubie MW Riwiera. W wyniku głosowania Panie wybrały spośród siebie dwie przedstawicielki. Najwięcej głosów otrzymały:

- kpt. Agnieszka GÓRSZCZYK-OSZCZĘDA - CWTiD MW;
- kpt. Joanna KACIK - 3.FO.


Na ewentualne zastępstwo zostały wybrane dodatkowo 2 delegatki:

- kpt. Agnieszka SPYRA-GŁOWALA - BLMW;
- kmdr ppor. Tatiana LEBIEDZIŃSKA - DMW.

Strona ta powstała, aby umożliwić wszystkim kobietom służącym w Marynarce dostęp do informacji nt. działalności Rady w naszym rodzaju SZ. Ma też na celu zachęcić Panie do aktywnego włączania się w prace na rzecz całego środowiska kobiet-żołnierzy.

W Radzie działamy pierwszą kadencję i bardzo chciałybyśmy utrzymywać stały kontakt z kobietami służącymi w MW w celu poprawy efektywności funkcjonowania Rady i zapewnienia słusznego głosu w proponowaniu rozwiązań systemowych poprawiających warunki naszej służby.

Pani kapitan Agnieszka GÓRSZCZYK-OSZCZĘDA jest absolwentką Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1999-2004). Jedna z pierwszych kobiet przyjętych do szkoły wojskowej. Służbę w MW rozpoczęła jako dowódca plutonu w kompanii zabezpieczenia w 11 pł w Wejherowie. Następnie pełniła obowiązki na stanowiskach związanych z teleinformatyką w WŁ Gdynia 11 pł, później w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW. Obecnie pełni obowiązki oficera w Sekcji Technologii Multimedialnych w Oddziale Informatyki CWTiD MW. Jest zamężna i ma syna.

Pani kapitan Joanna KACIK urodziła się 18.04.1981 r. w Gdańsku Jest absolwentką AMW, którą ukończyła w 2005 r uzyskując tytuł magistra inżyniera. Po zakończeniu studiów rozpoczęła służbę w 12 Wolińskim Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu jako dowódca działu I,IV,V na ORP "Wicko". W latach 2006 – 2008 pełniła obowiązki dowódcy działu łączności na ORP "Kaszub" w Dywizjonie Zwalczania Okrętów Podwodnych. Po roku służby jako oficer sekcji materiałowej w Komendzie Portu Wojennego w roku 2009 powróciła na ORP KASZUB na stanowisko oficera łączności. Obecnie pełni obowiązki oficera wychowawczego . Jest zamężna i ma dwóch synów.

stopka1