Punkt bazowania (Hel)

JEDNOSTKI PODLEGŁE KPW GDYNIA

Punkt bazowania (Hel) realizuje zadania związane z zabezpieczeniem czasowego stacjonowania okrętów MW w porcie wojennym Hel. Punkt bazowania w obecnym kształcie istnieje od 1 lipca 2010 roku. Do 30 czerwca 2007 roku zadania związane z zabezpieczeniem jednostek pływających przebywających w porcie wojennym Hel, stacjonującym stale i czasowo, pełniła Komenda Portu Wojennego Hel. Z dniem 30 czerwca 2007 roku KPW Hel została rozformowana, a od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku jej obowiązki przejął nowoutworzony Punkt Bazowania Hel, będący samodzielną jednostką wojskową, pełniącą funkcję oddziału gospodarczego dla 43 batalionu saperów, 55 kompanii chemicznej, placówki ŻW Hel oraz PO-26 i PO-27. Z dniem 30 czerwca 2010 roku Punkt Bazowania Hel został rozformowany, a od dnia 1 lipca 2010 roku jego zadania przejął pododdział o tej samej nazwie działający w strukturach Komendy Portu Wojennego Gdynia. Punktem Bazowania Hel dowodzi kmdr ppor. Leszek Smarzyński.

stopka1