KLUB GARNIZONOWY GDYNIA OKSYWIE

KONTAKT

KLUB 3 FLOTYLLI OKRĘTÓW
UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ
81 - 103 GDYNIA

e-mail. klub3fo@op.pl

Kierownik Klubu 3 Flotylli Okrętów  - (0-58) 626 - 22 - 33

Informacja - (0-58) 626 - 23 - 55

Fax. - (0-58) 626 - 23 - 79

Pracownia plastyczna - (0-58) 626 - 69 - 54

Pracownia fotograficzna - (0-58) 626 - 68 - 70

Pracownicy techniczni (operatorzy - (0-58) 626 – 68 - 05

Turystyka - (0-58) 626 – 68 - 05

Koło Krótkofalowców „Błyskawica” - (0-58) 626 – 67 - 46

Budynek nr 2 (były „Klub Marynarski”) - (0-58) 626 – 68 - 54

Fax. - (0-58) 626 – 23 – 79

Służba ochrony - (0-58) 626 – 24 – 61

stopka1