Klub 3 Flotylli Okrętów

Klub 3 Flotylli Okrętów

Klub jest komórką wewnętrzną dowództwa 3. Flotylli Okrętów realizującą zadania w obszarze działalności kulturalno – oświatowej, artystycznej, rozrywkowej i turystyczno – krajoznawczej na rzecz środowiska wojskowego.
Klub 3 Flotylli Okrętów posiada salę widowiskową z 594 miejscami, salę konferencyjną, salę koncertowo - gastronomiczną, salę bankietową i kameralną, pracownie kół zainteresowań. W bibliotece klubu do dyspozycji czytelników jest 37 tysięcy woluminów z różnych dziedzin wiedzy. Dysponuje szerokim wyborem literatury pięknej i lektur szkolnych.
W Klubie organizowane i prowadzone są wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej, konferencje, szkolenia, kursy, przeglądy amatorskiej twórczości artystycznej, koncerty, przedstawienia teatralne, zabawy choinkowe, półkolonie zimowe, spływy kajakowe, spotkania integracyjne, i inne przedsięwzięcia wynikające z potrzeb środowisk wojskowych.
Klub współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi i ośrodkami kultury.

stopka1