Historia KPWG

Port Wojenny na Oksywiu budowano od 1925 roku. Koncepcja zakładała izolację portu wojennego od handlowego, możliwość stopniowego wykonywania projektu tak, aby skończona jego część stanowiła określoną część portu. Projekt uwzględnia   równoległą    budowę   basenów   dla   okrętów,  budynków,  terenów
i urządzeń na lądzie. Plan ten do końca okresu międzywojennego został wykonany w znacznym stopniu.

1925 - powołanie przez KPW Gdynia "Szefostwa Służby Technicznej Portu Wojennego".

1926 - przeniesienie  Komendy  Portu  Wojennego  Puck  do  Gdyni.  Okres   pucki
w dziejach jednostki to potrzeba działania ludzi w trudnych, pionierskich warunkach tymczasowej bazy morskiej, niezbędnej dla potrzeb sukcesywnie rozwijanego stanu floty. To również czas nabywania doświadczeń w działalności poszczególnych służb i struktur, bardzo pomocnych w nowych warunkach rozbudowującego się, tworzonego od podstaw gdyńskiego portu wojennego.

1927 - przeniesienie z Pucka do Gdyni Warsztatów Portowych MW. Już w 1929r. zaspokajają podstawowe potrzeby floty. Od 1934r. do 1939r. w dużym stopniu wykonano  rozbudowę  i  zadania  w  ramach  programu  przekształcenia  zakładu
w Stocznię MW. Zamiarom tym przeszkodził wybuch wojny.

1931 - podporządkowanie Komendzie Portu Kadry Szeregowych Floty. Jej przeniesienie   ze   Świecia  n/Wisłą  do  nowych   koszar  na  Oksywiu   następuje
w 1932r., a w 1935r. przemianowanie na Kadrę Floty.

Zadania KF, to : wcielenie do MW ochotników i poborowych, ich wyszkolenie rekruckie, prowadzenie kursów w specjalności "strzelec", szkolenie wartowników cywilnych, prowadzenie ewidencji specjalistów morskich, inne zadania.
W końcowych latach międzywojennych odpowiednio do potrzeb floty rozwiną się pomocniczy tabor pływający, poprzez KF na wysokim poziomie szkolono szeregowych i podoficerów. Wolniej niż sama flota rozwija się jednak urządzenie tyłów portu.

Strona: 1I2I3I4I5I6I7I8I9

stopka1