Historia KPWG

Datą   oficjalnego   rozpoczęcia   działalności   Dowództwa   Wybrzeża    Morskiego
i bezpośrednio podporządkowanej mu Komendy Portu Wojennego w Pucku jest dzień 28 kwietnia 1920 r. W tym dniu ogłoszona zostaje treść rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 kwietnia: "Mianuję szefa Sekcji Personalno-Szkolnej Departamentu Spraw Morskich pułkownika marynarki PANASEWICZA Witolda Dowódcą Portu Wojennego w Pucku i polecam mu tymczasowe pełnienie funkcji Dowódcy Wybrzeża".

Datę 28 kwietnia 1920 r. uznaje się za historyczny początek dziejów Komendy Portu   Wojennego  Gdynia.   Przede   wszystkim   ze   względu   na  przeniesienie
w całości do bazy nowopowstałej w Gdyni, struktur sformowanych w Pucku, włącznie z zachowaniem ciągłości dowodzenia jednostką.

W swych początkach port dysponował motorówką, 2 małymi holownikami (zakupionymi  w  Finlandii)  -  "Krakus","Wanda".  Pogłębienie  podejścia do; portu
i wykopanie przejścia w ławicy piasku zwanej "DEPKA" umożliwiło dochodzenie do portu jednostkom o zanurzeniu do 4 metrów. W przystani mogły cumować jednocześnie - albo 2 trałowce, albo 1 kanonierka. Postoje okrętów ograniczano w czasie, by umożliwiać korzystanie z przystani kutrom rybackim.

Z względów natury hydrograficznej i technicznej port w Pucku nie miał szans na rozbudowę  w  kierunku  potrzeb tworzonej  marynarki  wojennej. Pierwsze decyzję
o budowie portu w Gdyni zapadają jeszcze w 1920r.

Od  01.01.1922 r.  wchodzi  w  życie  "Pokojowa  organizacja  Marynarki Wojennej",
w  której pojawia się  pełna nazwa "Komenda Portu Wojennego Gdynia". Obsady etatowe   są   umieszczone   pod   hasłem   Komenda  Portu   Wojennego  Gdynia
w "Rocznikach oficerskich" MSW z lat 1923 - 1926.

Najważniejsze wydarzenia okresu 1923 – 1939

1923 - 1939 - budowa portu wojennego. Od 1923 r. funkcjonuje "Tymczasowy Port Wojenny i Przystań dla Rybaków" (dzisiejsze Nabrzeże Francuskie portu handlowego),    większe    okręty    floty    stacjonują    również    w    Gdańsku.

Strona: 1I2I3I4I5I6I7I8I9

stopka1