Historia KPWG
HISTORIA KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Powrót Polski na mapę polityczną Europy w 1918r. po 123 latach niewoli - ożywił nadzieje na odzyskanie szerokiego dostępu do morza.

W dniu 28 listopada 1918r. dekretem Naczelnika Józefa Piłsudskiego zapoczątkowane zostają dzieje Polskiej Marynarki Wojennej. Z dniem 2 maja 1919 r. w miejsce Sekcji Marynarki Wojennej powstaje Departament dla Spraw Morskich, obejmujący swym zakresem "całokształt zarządzeń i interesów dotyczących spraw marynarki wojennej i handlowej, portów i żeglugi morskiej...". Szefem DSM został kontradmirał Kazimierz PORĘBSKI.

Postanowienia Traktatu Wersalskiego przyniosły Polsce dotkliwy zawód. Gdańsk wraz z portem i stoczniami znalazł się poza terytorium państwa, odzyskany skrawek wybrzeża morskiego z dwoma małymi i zaniedbanymi portami rybackimi - Puckiem i Helem, z punktu gospodarczego był małowartościowy. Tym niemniej bezpośredni dostęp do morza był naturalnym warunkiem egzystencji floty wojennej. Puck, małe nadmorskie miasteczko rybackie, stał się z konieczności kolebką floty, jej pierwszą prowizoryczną bazą morską.

Władze   polskie   przejmowanie   przyznanej   nam   części   Pomorza   rozpoczęły
w styczniu 1920 r. Batalion morski, znajdujący się w składzie Frontu Północnego dowodzone przez generała Józefa HALLERA - w dniu 10 lutego 1920 r. zajmuje Puck. Tego też dnia w Pucku z udziałem przedstawicieli władz państwowych, wojska i posłów Sejmu Ustawodawczego odbyła się symboliczna uroczystość Zaślubin Polski z morzem.

Celem zorganizowania w Pucku pierwszych instytucji Marynarki Wojennej, Departament Spraw Morskich z początkiem kwietnia 1920 r. kieruje tam czołówkę w  składzie:  pułkownik  marynarki  Witold  PANASEWICZ   -   pełnomocnik  DSM,
kpt. Jerzy   KŁOSSOWSKI    -    oficer   flagowy,    ppor.   intendent   Jan   PŁACHTA.
W porozumieniu z władzami miasta oficerowie czołówki przygotowują wstępne warunki funkcjonowania tutaj przyszłego Dowództwa Wybrzeża Morskiego, ustalają źródła zaopatrzenia i sposoby kredytowania, uzgadniają możliwości przejmowania obiektów cywilnych, adaptacji przystani na potrzeby portu, itp.

Strona: 1I2I3I4I5I6I7I8I9

stopka1