Untitled Document
HISTORIA
GRUPY OKRĘTÓW ROZPOZNAWCZYCH

W związku z koniecznością posiadania przez Marynarkę Wojenną PRL sił okrętowych przeznaczonych do prowadzenia rozpoznania morskiego, wiosną 1969 roku Dowództwo Marynarki Wojennej i Sztab Marynarki Wojennej zwróciły się do Ministra Obrony Narodowej z propozycją wyznaczenia ze składu dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego okrętu ORP Bałtyk do prowadzenia działalności rozpoznawczej. Wydanie zgody przez Ministra Obrony Narodowej na zmianę przeznaczenia ORP Bałtyk zaowocowało Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 12 grudnia 1969 roku dotyczącym uzgodnienia wykorzystania okrętu, który następnie przeszedł intensywny proces doposażenia w sprzęt rozpoznawczy. Pozwoliło to na rozpoczęcie działalności rozpoznawczej przez jednostkę w 1970 roku.

Postęp technologiczny, szczególnie w zakresie propagacji fal radiowych spowodował utworzenie grupy okrętów przeznaczonych już na etapie projektowania wyłącznie do prowadzenia rozpoznania morskiego. Podstawą do powstania dzisiejszej grupy Okrętów Rozpoznawczych było zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 11 września 1973 roku, a następnie rozkaz organizacyjny Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 14 stycznia 1974 roku nakazujący z dniem 17 stycznia 1974 roku utworzenie grupy Okrętów Hydrograficznych w składzie: ORP Nawigator i ORP Hydrograf (obie jednostki w trakcie budowy) oraz ORP Bałtyk (w linii). Pierwszym dowódcą jednostki był kmdr por. Ryszard Kostrzewski.

Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku opracowało nowy projekt typowo rozpoznawczego okrętu – 863, będący rozwinięciem projektu 861 i 570. Tym samym Stoczni Północnej zlecono budowę dwóch nowych okrętów, które kolejno w latach 1975 – ORP Nawigator oraz 1976 – ORP Hydrograf rozpoczęły służbę. ORP Bałtyk, jako jednostka już wysłużona nie mógł być jednostką perspektywiczną. Jako okręt rozpoznawczy był eksploatowany do 1982 roku. W roku 1990 w skład grupy Okrętów Hydrograficznych włączono Grupę Specjalną Płetwonurków Marynarki Wojennej, którą następnie przemianowano na Sekcję Działań Specjalnych Marynarki Wojennej. Z dniem 1 czerwca 1992 roku zmieniono nazwę jednostki na odpowiadającą realizowanym przez nią zadaniom, a mianowicie na grupę Okrętów Rozpoznawczych. W 2007 roku nastąpiło wyłączenie Sekcji Działań Specjalnych ze składu grupy Okrętów Rozpoznawczych.

Grupa Okrętów Rozpoznawczych w swojej historii była wielokrotnie wysoko oceniana w Marynarce Wojennej, a także na forum całego Wojska Polskiego. W 1998 roku została uznana za najlepszą jednostkę rozpoznawczą w Wojsku Polskim. W 2001 roku nadano jednostce znak honorowy Sił Zbrojnych RP.

stopka1