Życiorys
Zastępca Dowódcy 3. Flotylli Okrętów
komandor Ryszard GRUDZIŃSKI

Komandor Ryszard Grudziński urodził się 27 czerwca 1962 r. w Tczewie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1987 roku. Po zakończeniu studiów skierowany został do służby w dywizjonie Okrętów Podwodnych na stanowisko oficera nawigacyjnego ORP Wilk. W 1989 roku awansował na stanowisko dowódcy tegoż działu. Następnie przez okres pięciu lat (1991-1996) pełnił obowiązki zastępcy dowódcy ORP Wilk by w październiku 1996 roku objąć dowodzenie okrętem. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 2 września 1999 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu dywizjonu Okrętów Podwodnych. Następnie po zmianach organizacyjnych w dOP w 2002 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu. W 2004 roku, po zakończeniu służby w dOP, został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty w Zarządzie Operacji Morskich Sztabu MW. Następnie pełnił obowiązki starszego specjalisty Pionu Operacyjnego w strukturach operacyjnych NATO (2005-2008). Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 sierpnia 2008 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Administracji Ogólnej Centrum Operacji Morskich. W latach 2009-2010 pełnił obowiązki głównego specjalisty w Sztabie Generalnym. W kwietniu 2010 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu 3 Flotylli Okrętów. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 4 lutego 2013 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 3 Flotylli Okrętów.

Powrót

stopka1