KLUB GARNIZONOWY GDYNIA OKSYWIE

DZIAŁAJĄ U NAS

KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZESPOŁY, KLUBY, STOWARZYSZENIA
DZIAŁAJĄCE W KLUBIE 3 FLOTYLLI OKTRĘTÓW:

 • Koło Turystyczne.
 • Koło Fotograficzne.
 • Koło Plastyczne.
 • Koło Muzyczne (zespół dziecięcy „Kropelki”, zespół wokalno-instrumentalny „Agelast”, zespół wokalno-instrumentalny „Too Late”).
 • Koło – grupa taneczno – wokalna Da Capo al. Fine.
 • Koło Teatralne „Maur i Ci".
 • Koło Krótkofalowców "Błyskawica".
 • Koło Teatru Ruchu „Mo – sHe”.
 • Koło Wędkarskie.
 • Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Gdynia – Oksywie.
 • Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 3. Flotylli Okrętów.

stopka1