dowodcy

POCZET DOWÓDCÓW
43 BATALIONU SAPERÓW


kmdr January KUC
1981 - 1988

kmdr ppor. Grzegorz WRÓBEL
1988 - 1990

kmdr por. Lech WYSZYŃSKI
1990 - 1993

kmdr ppor. Roman BLUJ
1993 - 2000

kmdr ppor. Jacek GABRIEL
2000 - 2004

kmdr por. Jarosław PISERA
2004 - 2007

kmdr por. Kazimierz BABIŃSKI
2007 - 2014

kmdr por. Mariusz Kuchta
2014 -
stopka1