Dowódca KPW Gdynia
Komendant Portu Wojennego Gdynia

Kmdr Andrzej Ryszard ŁYSAKOWSKI urodził się 22 kwietnia 1962 roku w Rejowcu Fabrycznym (dawne woj. Chełmskie). Służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu. 25 października 1983 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu kompani ochrony batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabezpieczenia Dowództwa Marynarki Wojennej. W 1986 roku został skierowany na dwuletnie stacjonarne studia zawodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, po ukończeniu których w 1988 roku został promowany na stopień oficerski i objął stanowisko dowódcy kompanii ochrony batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabezpieczenia DMW. W sierpniu 1990 roku został przeniesiony do 1 Składnicy Techniki Morskiej (późniejsza Centralna Składnica Marynarki Wojennej) na stanowisko inżyniera warsztatów remontowych. Z Centralną Składnicą MW związał się na osiem kolejnych lat. W 1990 roku został starszym oficerem operacyjno-szkoleniowym Wydziału Administracji Ogólnej, a 7 lat później awansował na stanowisko szefa Wydziału Administracji Ogólnej – zastępcy kierownika CSMW. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dniem 2 listopada 1998 roku został skierowany do 1 Morskiego Pułku Strzelców (obecny Oddział Zabezpieczenia MW) gdzie w latach 1998 – 2006 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku i szefa sztabu. Przez następny rok studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Operacyjno-Strategicznym. Po powrocie do Gdyni objął dowodzenie Gdyńskim Oddziałem Zabezpieczenia MW, którym kierował do 12 września 2012 roku.

Komandor Andrzej Łysakowski jest żonaty z Elżbietą i ma dorosłą córkę. Interesuje się historią wojskowości i turystyką górską. Czynnie uprawia sport.

stopka1