Dowódca gOR
Dowódca
grupy Okrętów Rozpoznawczych

Kmdr por. Artur CZAJKOWSKI urodził się 16 maja 1971 roku w Gdyni woj. pomorskie. Służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku podejmując naukę w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 17 października 1997 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy grupy na ORP Nawigator w grupie Okrętów Rozpoznawczych. W 2000 roku ukończył kurs oficerów pokładowych w Bazie Marynarki Wojennej San Diego w USA. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych został wyznaczony na stanowisko dowódcy grupy radiowej ORP Nawigator. Przechodząc przez różne szczeble dowodzenia w 2003 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy ORP Nawigator. W latach 2004-2007 pełnił służbę jako młodszy specjalista w Dowództwie Komponentu Sił Morskich Północ (MCC HQRTH) NORTWOOD w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Gdyni dnia 1 sierpnia 2007 roku objął dowodzenie ORP Hydrograf. Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej wyznaczony z dniem 2 października 2012 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy grupy Okrętów Rozpoznawczych.

Komandor por. Artur Czajkowski jest żonaty i ma dwie córki w wieku szkolnym. Interesuje się szeroko pojętym żeglarstwem. Jest zapalonym myśliwym.

stopka1