Dowództwo DOP
Dowódca
dywizjonu Okrętów Podwodnych

Komandor Sławomir Wiśniewski urodził się w lutym 1968 roku w Golubiu-Dobrzyniu. W 1987 roku rozpoczął studia w Akademii Marynarki Wojennej. Po ukończeniu studiów, został skierowany do służby w dywizjonie Okrętów Podwodnych na stanowisku oficera torpedowego okrętu podwodnego ORP Dzik. W 1994 roku awansował na stanowisko dowódcy działu broni podwodnej ORP Orzeł. Od roku 1998 był oficerem flagowym – specjalistą broni podwodnej w dywizjonie Okrętów Podwodnych, a następnie objął obowiązki dowódcy okrętu podwodnego ORP Sokół. Od października 2003 do sierpnia 2007 roku pełni służbę na stanowisku dowódcy grupy-dowódcy okrętu podwodnego ORP Bielik. Następnie z dniem 1 lipca 2007 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu dywizjonu Okrętów Podwodnych – zastępcę dowódcy dOP.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz kursu specjalistycznego okrętu podwodnego typu KOBBEN w Norwegii. Jako dowódca okrętu podwodnego brał udział w prestiżowych ćwiczeniach sił NATO (JMC oraz FOST).

Od stycznia do kwietnia 2005 roku był dowódca polskiego kontyngentu wojskowego ORP BIELIK, w międzynarodowej operacji antyterrorystycznej ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym. W 2006 roku, po raz drugi dowodził PKW BIELIK w operacji ACTIVE ENDEAVOUR.

Odznaczony brązowym krzyżem zasługi, srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

Jest żonaty, ma córkę i syna. Wolne chwile poświęca literaturze historycznej.

stopka1