Dowództwo NDR
DOWÓDCA

Komandor dyplomowany Roman BUBEL urodził się 19 października 1967 roku w Słupsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1991). Ukończył studia dyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2001) oraz studia podyplomowe na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2006). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej od 1991 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy baterii w 9 dywizjonie przeciwlotniczym Marynarki Wojennej w Ustce. W 2001 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni jako młodszy specjalista w Szefostwie Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej. W latach 2003 – 2004 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 9 dywizjonu przeciwlotniczego Marynarki Wojennej w Ustce. Kolejny okres swojej służby kmdr Bubel spędził w Dowództwie Marynarki Wojennej (2004 – 2014) zajmując kolejno stanowiska: starszego specjalisty oraz szefa obrony przeciwlotniczej i artylerii rakietowej Marynarki Wojennej. Od 1 kwietnia 2014 roku pełnił obowiązki szefa oddziału obrony powietrznej w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego.

Zgodnie z decyzją nr 2583/MON Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej od 1 grudnia 2014 roku.

Komandor dyplomowany Roman Bubel jest żonaty i ma 2 synów. Interesuje się sportem, turystyką, wędkarstwem oraz historią wojskowości.

stopka1