Brzegowa Grupa Ratownicza

BRZEGOWA GRUPA RATOWNICZA

Brzegowa Grupa Ratownicza wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia. To trzydziestoosobowy pododdział w strukturach Marynarki Wojennej, przeznaczony między innymi do działań: poszukiwawczo-ratowniczych, ratowniczo-nurkowych oraz udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Grupa posiada najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy oraz nurkowy użytkowany w Siłach Zbrojnych RP. Jej mobilność i doświadczenie sprawiają, że Brzegowa Grupa Ratownicza może być skutecznie wykorzystywana w każdym rejonie kraju. Wysokie kwalifikacje zawodowe żołnierzy, w tym: 21 nurków, sterników morskich, ratownika medycznego pozwalają na realizację najtrudniejszych zadań stawianych siłom ratowniczym Marynarki Wojennej. Brzegowa Grupa Ratownicza jest jedynym pododdziałem w wojsku polskim, którego wszyscy oficerowie są absolwentami zarówno szkoły nurkowej MW RP oraz Marynarki Wojennej USA (Naval Diving and Salvage Training Center w Panama City). Żołnierze BGR biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach ratowniczych (SAREX, SMER/MEDEX, BOLD MONARCH) zarówno samodzielnie jak i wspierając okręty ratownicze Marynarki Wojennej. Uczestniczą także w pracach podwodnych prowadzonych przez siły Marynarki Wojennej. Brzegową Grupą Ratowniczą dowodzi kmdr ppor. Robert Polewski.

  • Prowadzenie samodzielnych działań ratowniczych na obszarach morskich oraz na akwenach śródlądowych.
  • Uczestnictwo w akcji ratowniczej ściągania jednostki pływającej z mielizny, z udziałem sił i sprzętu specjalistycznego innych rodzajów Sił Zbrojnych.
  • Prowadzenie samodzielnych prac podwodnych na małych i średnich głębokościach na obszarach morskich i akwenach śródlądowych.
  • Prowadzenie działań ratowniczych i prac podwodnych z wykorzystaniem jednostek pływających MW w zakresie małych i średnich głębokości.
  • Współdziałanie w ramach prowadzonych działań ratowniczych i wykonywanych prac podwodnych z innymi rodzajami SZ RP i instytucjami zarówno wojskowymi jak i cywilnymi, krajowymi i zagranicznymi.
  • Udział w likwidacji klęsk żywiołowych na terenie całego kraju oraz współpraca z innymi siłami ratowniczymi w tym zakresie.
  • Udział w ćwiczeniach i szkoleniach ratowniczych, krajowych oraz międzynarodowych, na akwenach morskich oraz wodach śródlądowych, w tym: współdziałanie z jednostkami pływającymi, śmigłowcami i innymi siłami.

stopka1