Dowództwo
Dowódca
9 dywizjonu przeciwlotniczego

Komandor porucznik Michał Pawełka urodził się 20 września 1967 roku w Jarocinie. W sierpniu 1990 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po ukończeniu studiów objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódca baterii przeciwlotniczej w 9 dywizjonie przeciwlotniczym. W październiku 1996 roku został przeniesiony do służb technicznych na stanowisko szefa uzbrojenia. W lipcu 1999 roku objął stanowisko oficera operacyjnego 9 dywizjonu przeciwlotniczego. W styczniu 2001 roku ukończył Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną, a cztery lata później studia podyplomowe o kierunku elektroniczne systemy zbierania i przetwarzania informacji w Akademii Marynarki Wojennej.

W 2003 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępca dowódcy 9 dplot. Funkcję tą pełnił przez cztery lata. W listopadzie 2006 roku ukończył Kurs Specjalistyczny Oficerów MW o kierunku doktryna działań wielonarodowych sił morskich. W marcu 2007 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 9 dywizjonu przeciwlotniczego.

stopka1