Untitled Document
ORP „Bałtyk”
w służbie od 7 listopada 1954 r. do 6 grudnia 1982 r.

Okręt ORP „Bałtyk” został oddany do służby w Marynarce Wojennej w dniu 7 listopada 1954 roku jako okręt hydrograficzny. Został zbudowany w Stoczni Gdańskiej na bazie projektu trawlera rybackiego typu B-10. Okręt wykonywał nie tylko zadania hydrograficzne i szkoleniowe na potrzeby Marynarki Wojennej, ale również zadania naukowe na rzecz instytucji cywilnych takich jak Polska Akademia Nauk czy Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych. Między innymi od 1957 roku rozpoczął rejsy na Spitsbergen w celu dokonania rotacji naukowców na stacji badawczej.
Po wprowadzeniu do służby nowego okrętu hydrograficznego ORP „Kopernik”, Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło w 1969 roku decyzję o przystosowaniu ORP „Bałtyk” do wykonywania zadań rozpoznawczych. Okręt tym samym uzyskał numer taktyczny 264. W związku z wejściem do służby i osiągnięciem gotowości bojowej przez okręty rozpoznawcze projektu 863, dnia 6 grudnia 1982 roku ORP „Bałtyk” został wycofany ze służby.

W czasie 28 lat służby okręt przebył ponad 100 000 mil morskich.

W czasie służby okrętu w charakterze okrętu rozpoznawczego dowodzili nim:

  • kpt. mar. Andrzej Ciećwierz 1969-1973
  • kpt. mar. Michał Cieluch 1973-1977
  • kpt. mar. Włodzimierz Machowicz 1977-1980
  • kpt. mar. Stanisław Piechowski 1980-1982
stopka1