Dowódca 3. Flotylli Okrętów

Kontradmirał Marian AMBROZIAK    urodził    się   14    sierpnia
1960 r. w Płocku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1985). Ukończył podyplomowe Studia Dowódczo - Sztabowe w Bracknell w 1998 roku oraz podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2008 roku. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od  1985  roku    pełnił   służbę  w  9  Flotylli   Obrony   Wybrzeża
w 11 dywizjonie Ścigaczy, przechodząc kolejne szczeble dowodzenia od dowódcy działu do zastępcy dowódcy okrętu. W latach 1990 - 1991 pełnił służbę w Kaszubskim dywizjonie Okrętów Pogranicza. Od roku 1990 do 1996 dowodził korwetą ORP "Kaszub". Następnie od roku 1996 zajmował stanowiska w Sztabie Marynarki Wojennej - starszego oficera oraz szefa wydziału w Oddziale Operacyjnym. W 1999 roku został skierowany do USA w ramach programu transferu fregaty. Dowodził fregatą rakietową ORP "Gen. K. Pułaski" do 2003 r. W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 31 Dywizjonu Okrętów Rakietowych, a następnie na dowódcę dywizjonu, którym dowodził do 2004 r. W latach 2004 - 2007 był dowódcą Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. Od 2007 roku rozpoczął pracę w Sztabie Marynarki Wojennej na stanowisku Szefa Oddziału – Zastępcy  Szefa  Zarządu  N-3.  Decyzją   Ministra  Obrony  Narodowej,  z  dniem
1 lipca 2008 roku, kmdr Marian Ambroziak został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia Morskiego - Zastępcy Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP z dniem 3 maja 2009 roku awansowany na stopień kontradmirała. Pełnił obowiązki asystenta szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Marynarki Wojennej.
11 czerwca 2012 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 Flotylli Okrętów

Jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się literaturą historyczną i marynistyczną, historią Polski oraz geografią świata.

stopka1